Muutoksia Kuvataiteen perusopintojen opetuksessa

Koronapandemian vuoksi tammikuussa 2022 toteuttaviin koulutuksiin on tullut muutoksia. Eniten tällä on vaikutusta Kuvataiteen perusopintojen opintojaksoihin. Tammikuussa piti alkaa Plastisen sommittelun (4 op) opintojakso, mutta sen ajankohta vaihdettiin huhti-toukokuulle (22.04.2022 - 22.05.2022). Tälle opintojaksolle on tämän vuoksi mahdollista vielä ilmoittautua. Tammikuussa sen sijaan aloitettiin Maalauksen opintojakso (14.1.2022 alkaen), joka toteutetaan hybridinä: verkossa live-opetus tai lähiopetuksessa. Etäopiskelijat saavat osallistumislinkin.

Hallituksen suosituksen mukaan yliopistojen ja vapaan sivistystyön järjestämisessä siirryttiin ensin etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Uusi päivitetty ohje annettiin 12.1. ja etäopetussuositusta jatkettiin 31.1.2022 asti. 

Kymenlaakson kesäyliopisto noudattaa toiminnassaan kansallisia ohjeita, alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksia ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiä. Tavoitteena on taata mahdollisimman turvallinen opetus ja kaikkia pyydetään noudattamaan turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Lähiopetuksessa edellytetään kasvomaskien käyttämistä.


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830