Kymenlaakson kesäyliopiston koulutuksia kuvataiteista kiinnostuneille

Kuvataiteisiin liittyviä opintoja Kymenlaakson kesäyliopistossa

Kymenlaakson kesäyliopiston täydennyskoulutustarjonnasta löytyy erilaisia opintojaksoja, jotka sopivat kuvataiteita harrastaville tai niistä kiinnostuneille. Kouluttajamme ovat alansa asiantuntijoita ja heillä on vahva yhteys tämän hetken työelämään. 
Tutustu tuleviin koulutuksiimme!

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op)

Aikataulu: perjantaisin 10.2., 3.3., 17.3., 24.3., 14.4., 21.4. ja 5.5.2023 klo 14-17 sekä perjantai 26.5.2023 klo 10-17 (verkkokoulutus)

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvallisesti voidaan kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton. Asiakas voi tulla kuvan kautta nähdyksi.

Tämä koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen. Koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä.

Taideterapian ohjaaja (30 op)

Aikataulu: 13.02.2023 - 14.02.2024 (monimuotokoulutus, johon sisältyy mm. lähi- ja etäopetusta ja sekä asiakastyöskentelyä)

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Estetiikan perusteet 5 op (HY) avoimen yliopiston opintoina

Aikataulu: 17.01.2023 - 15.02.2023 (verkko-opinnot)

Estetiikka on osa filosofian traditiota. Perinteisesti sen tutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Myös erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt samoin kuin kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta. Opintojakso osa estetiikan perusopintoja (30 op) ja sopii kaikille estetiikasta kiinnostuneille. Jaksolla ei vaadita edeltäviä opintoja.

Muistathan myös Kuvataiteen opintojaksot avoimessa yliopistossa!

Tulossa mm. Maalaus 4 op (LY), aloitus 25.2.2022!


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin

eduko logo rgb