• Repin-instituutti

Jäävuoren huippu - Repin-instituutin kuvataidekoutusta Kotkassa 15 vuotta

Repin-instituutin kuvataidekoulutus on klassisen kuvataiteen koulutusohjelma, jota on kehitetty Kotkassa useiden hankkeiden yhteydessä vuodesta 2006. Vuodesta 2013 lähtien kuvataidekoulutus on toteutettu osana Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa. Erityispiirteenä kuvataidekoulutuksessa on yhteistyö Pietarin taideyliopistojen kanssa, joissa historiallisten prosessien myötä klassisen kuvataidekoulun perinteet ovat säilyneet. 

Sanna Paananen 2009

Sanna Paananen Kotkan Höyrypanimolla 2009.

Kuvataidekoulutus täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Luku on hämmästyttävä, sillä lyhyeen aikaan on mahtunut paljon erilaisia tapahtumia. Käynnistäessäni Kotkan kaupungin Taidekeskus Kyminlinna -projektia vuonna 2004 en osannut kuvitella, että alun perin kuuden kuukauden projekti kestäisi näin kauan.  Taaksepäin katsottuna todettakoon, ettei missään vaiheessa tämä kehitystyö ollut helppoa. Haasteiden monipuolinen kirjo on tuonut elämääni valtavasti kokemusta ja merkittäviä ihmisiä. Nimenomaan kuvataiteilijat, kulttuuritoimijat, sivistystyön parissa toimivat henkilöt ja yhteistyökumppanit luovat kehitystyölle vahvan ja välttämättömän perustan. Moni Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa opiskellut kuvataiteilija jatkaa yhteistyötään kuvataidekoulutuksen kanssa, mikä tuo tullessaan erilaisia projekteja, näyttelyitä ja kulttuurimatkoja. Ystävyydelläkin on pitkäaikaisessa työssä merkitystä.

dosentti Jyri Kirgizov

Dosentti Jyri Kirkizov.

Prof Anrkei Chugunov ja kuvataiteilija Kristina Elo

Professori Andrei Chugunov ja kuvataiteilija Kristiina Elo.

Tänä päivänä Repin-instituutin kuvataidekoulutus sisältää vapaan sivistystyön lisäksi ammatilliset opinnot KSAO:n yhteistyön myötä. Lasten ja nuorten taidekoulu käynnisti toimintansa neljä vuotta sitten. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi Lapin yliopiston kuvataiteen perusopinnot toteutettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2020–2021. Kuvataidekoulutus on toteuttanut yli 40 näyttelyä ja lukuisia lyhytkursseja Suomessa ja ulkomailla. Repin-instituutin kuvataidekoulutus on toiminut hyvin erilaisissa tiloissa; Kyminlinnan linnoituksessa, Kotkan Höyrypanimolla ja kauppakeskus Pasaatissa. Vuonna 2019 kuvataidekoulutukselle löytyi viehättävät tilat Laivurinkatu 7:ssä, jossa on oma vanhan ajan tunnelmansa ja luova taideopetuksen tuoma ilmapiiri.

Kyminlinnassa 2007 2

Kyminlinnassa 2007.

image1

VIETARILU PIETARIN TAIDEAKATEMIASSA 2015

Vierailulla Pietarin taideakatemiassa 2015.

Tänään muistan kiittäen kuvataidekoulutuksen käynnistämisvuosia ja heitä, jotka olivat kanssani tämän työn alussa.  Erityisesti haluan mainita Kotkan kaupungin silloisen sivistystoimenjohtajan Pertti Lintusen, Pietarin taideakatemian edesmenneen rehtorin Albert Charkinin ja Kymenlaakson kesäyliopiston entisen rehtorin Ritva Javanaisen. Onnellisena huomaan, että merkittäviä henkilöitä on ollut vuosien varrella paljon. Ilman Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen opettajia näin korkeatasoista koulutusta ei olisi voitu toteuttaa. En jokaista yhteistyökumppania voi tässä tekstissä mainita erikseen, mutta jokaista muistan kiittäen. Monen kanssa yhteistyö jatkuu, mikä luo vahvan perspektiivin myös tulevaisuuteen.

professori Evgenii Zubov

Professori Evgeni Zubov.

Professori Vladimir Lipets antamassa kritiikkiä

Professori Vladimir Lipets antamassa kritiikkiä.

Sanotaan, että se, mitä näemme ja koemme, on vain jäävuoren huippu. Sanotaan myös, että huipulla aina tuulee. Nyt, covid-19 pandemian kourissa emme olisi selvinneet ilman vahvaa ammattitaitoamme . Erityinen kiitos tästä kuuluu opettajille Igor Baranoville ja Irina Dervizille sekä Kymenlaakson kesäyliopiston henkilökunnalle. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen jäävuoren huipulla tuulee nyt lempeä muutosten tuuli.

igor baranov 0511

Igor Baranov ja Irina Derviz Kotkassa 2020.

teksti: Aleksandra Hintsala, Amanuenssi
Repin-instituutin kuvataidekoulutus

allekirjoitus repin

Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen Merikeskus Vellamossa. Kuvassa Pietarin taideakatemian rehtori Semen Mihailovsky, kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja Kymenlaakson kesäyliopiston vt. rehtori Elina Ivakko.

 


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830