Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely

27.03.2023 - 25.05.2023
Kouvola/verkkokoulutus

Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2022-2023 / MODUULI 2

07.11.2022 - 17.02.2023
Repin-instituutti, Kotka

Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2022-2023 / MODUULI 3

05.12.2022 - 06.04.2023
Repin-instituutti, Kotka

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op)

10.02.2023 - 26.05.2023
verkkokoulutus

Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2022-2023/ MODUULI 4

17.04.2023 - 19.05.2023
Repin-instituutti, Kotka

Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot 26–30 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Johtamisen ja markkinoinnin aineopinnot 30–35 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Kauppatieteiden aineopinnot 30 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Laskentatoimen perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Markkinoinnin perusopinnot 26–30 op (UEF)

01.09.2022 - 31.07.2023
verkko-opinnot

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)

22.02.2023 - 26.04.2023
verkko-opinnot

Tuotekehitys 5 op (OY)

03.05.2023 - 14.06.2023
verkko-opinnot

Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830

Rekisterit ja selosteet

Tietosuojaseloste
Evästeet
Opiskelijarekisteri
Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri
Saavutettavuusseloste
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma