Kokeellinen grafiikka 4 op (LY) 2022-2023

  • Ajankohta: 12.08.2022 - 01.10.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Luennoitsija: Igor Baranov
  • Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 250 € + Lapin yliopiston maksu 10 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotiedot lukuvuoden 2022-2023 opinnoista: 

Opintojakso on osa Lapin yliopiston kuvataiteen perusopintokokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Aika: 
Pe 19.8.22 klo 17–20 
La 20.8.22 klo10–17 
Su 21.8.22 klo10–17 

La 3.9.22 klo 10–17 
Su 4.9.22 klo 10–17 

La 10.9.22 klo 10–17 

pe 23.9.22 klo 17–20
La 24.9.22 klo 10 – 17
Su 25.9.22 klo 10-17 

la 1.10.22 klo 10–17 (kritiikki)

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, Kotka

Opettaja: Taidegraafikko Igor Baranov 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
• tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja 
• yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti 
• tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä 
• käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä 

Koulutuksen sisältö: Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen. Käytännön työskentelyllä opiskelija perehtyy grafiikan tekniikoista monotypiaan.  

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 72 h, itsenäinen työskentely 60 h. 

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen. 

Arviointi: hyväksytty/hylätty 


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
p. 040 595 5893

 


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830