Kuvataidekoulutus

Tule opiskelemaan klassisessa kuvataidekoulutuksessa!

Repin-instituutin kuvataidekoulutus Kotkassa keskittyy klassisen maalaustaiteen ja piirustuksen sekä plastisen anatomian, perspektiivin ja sommittelun opetukseen. Opetus antaa sinulle kattavat perustiedot visuaalisten alojen ammattilaisen välttämättömistä taidoista.

Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen lukuvuosi koostuu neljästä moduulista eli jaksosta. Koulutus toteutetaan osana Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa. Kuvataidekoulutuksen lukuvuoden opinnot voidaan lukea hyväksi korkeakouluopinnoissa. Opintojen hyväksi lukeminen käsitellään tapauskohtaisesti eri korkeakouluissa.

Opiskelu on päätoimista. Lukujärjestyksessä oppitunteja on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Opetus toteutetaan pääasiassa klo 9-16 välisenä aikana.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus kasvattaa valmiuksia taide- ja kulttuurialan jatko-opintoihin ja soveltuu siten eri ikäisille ja taustaisille taiteen tekijöille, kuten visuaalisten alojen ammattilaisille, taideopiskelijoille ja edistyneille taideharrastajille sekä opettajille. Meillä Kotkassa voit myös täydentää aiempia taide- ja kulttuurialan opintoja.

Piirustuksen, plastisen anatomian, perspektiivin ja sommittelun opinnoista on etua myös esimerkiksi vaatesuunnittelijan, pelisuunnittelijan, arkkitehdin tai teollisen muotoilijan työssä.
 
Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.
 
Klassinen kuvataidekoulu

Tavoitteet

Lukuvuoden opintojen jälkeen osaat:

 • havainnoida luonnon lainalaisuuksia ja soveltaa niiden tuntemusta työssäsi
 • tunnet erilaiset työvaiheet ja hallitset työjärjestyksen
 • käyttää erilaisia taiteen tekemisen työvälineitä ja materiaaleja vastuullisesti ja työturvallisesti
 • käyttää kolmiulotteisen muodon sekä tilan rakentamisen perusperiaatteita
 • hyödyntää kuvan rakentamisen perusperiaatteita
 • hyödyntää väriopin, perspektiivin sekä ihmisen plastisen anatomian perusteita
 • sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta
 • kehittää piirustuksen ja maalauksen teknistä toteutusta
 • hyödyntää opittuja taitoja omassa taitteellisessa työskentelyssä
 • tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
 • tiedostaa taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa työskentelyssä
 • harjaannut tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön

Tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta löydät ePerusteista.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Lukuvuoden 2022-23 hinnat ja ohjelma:                                                               

MODUULI eli JAKSO 1: MUOTO 29.8.2022 – 21.10.2022 (12 op)
29.8.-9.9.2022 / Orientoituminen, maisemamaalaus
12.9.-30.9.2022 / Maisema- ja asetelmamaalaus, piirustus 
3.10. - 21.10.2022  / Asetelman maalaus ja piirustus 
Osallistumismaksu Moduuli 1 = 800 euroa

MODUULI eli JAKSO 2: MUOTOKUVA 7.11.2022-17.2.2023 (17 op)
7.11. – 25.11.2022 / Plastinen anatomia
5.12. – 16.12.22 / Muotokuvan perusteet
9.1. – 3.2.2023 / Muotokuvan piirustus ja maalaus
6.2.- 17.2.2023 / Kuvanveiston perusteet (aiheena muotokuva)
Osallistumismaksu Moduuli 2 = 1200 euroa

MODUULI eli JAKSO 3: KUVAN RAKENTAMINEN 5.12.2022 - 6.4.2023 (8 op)
5.12. – 16.12.22 / Kuvan rakentamisen perusteet
13.3. - 6.4.2023 / Sommittelu 
Kurssin ohjelmassa on itsenäistä työskentelyä
Osallistumismaksu Moduuli 3 = 500 euroa

MODUULI eli JAKSO 4: IHMINEN: 17.4. – 19.5.2023 (6 op)
17.4. – 12.5.2023 / Plastinen anatomia, Alastoman mallin piirustus ja maalaus
Näyttelyn rakentaminen, näyttely ja kritiikki.
Osallistumismaksu Moduuli 4 = 500 euroa
Ilmoittautuminen on avoinna eli vielä ehdit mukaan!

Opintomaksut voit suorittaa joustavasti osissa.

Haku

Haku koko kuluvalle lukuvuodelle päättyi 23.6.2022, kevään 2023 viimeiseen jaksoon ehtii vielä ilmoittautua mukaan!

Haku tulevalle lukuvuodelle 2023-2024 avautuu tälle sivulle myöhemmin keväällä 2023.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja peruutus

Kaikille koulutukseen valituille lähetetään koulutusvahvistus, jossa on tietoa opintojen aloittamisesta, maksujen suorittamisesta ym. käytännön asioista.

Asuminen

Kymenlaakson kesäyliopistolla ei ole omaa oppilasasuntolaa mutta voit tiedustella asuntoa mm. seuraavilta tahoilta -> Majoitus Kotkassa

Autamme tarvittaessa majoituksen järjestämisessä. 

Lisätietoja

Aleksandra Hintsala
Amanuenssi
puh. 040 595 5893
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830

Rekisterit ja selosteet

Tietosuojaseloste
Evästeet
Opiskelijarekisteri
Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri
Saavutettavuusseloste
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma