• Hakusivu

Kuvataidekoulutus

Repin-instituutin kuvataidekoulutus

Repin-instituutin kuvataidekoulutus Kotkassa keskittyy klassisen maalaustaiteen ja piirustuksen sekä plastisen anatomian, perspektiivin ja sommittelun opetukseen. Opetus antaa opiskelijoille kattavat perustiedot visuaalisten alojen ammattilaisen välttämättömistä taidoista.

Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen yhden lukuvuoden ohjelma sisältää neljä moduulia. Koulutus toteutetaan osana Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa. Kuvataidekoulutuksen lukuvuoden opinnot voidaan lukea hyväksi korkeakouluopinnoissa. Opintojen hyväksi lukeminen käsitellään tapauskohtaisesti eri korkeakouluissa.

Opiskelu on päätoimista. Lukujärjestyksessä oppitunteja on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Opetus toteutetaan pääasiassa klo 9-16 välisenä aikana.

Kenelle

Koulutus kasvattaa valmiuksia taide- ja kulttuurialan jatko-opintoihin ja soveltuu siten eri ikäisille ja taustaisille taiteen tekijöille. Koulutus soveltuu mm. visuaalisten alojen ammattilaisille, taideopiskelijoille, edistyneille taideharrastajille sekä opettajille. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa voit myös täydentää aiempia taide- ja kulttuurialan opintoja. 

Piirustuksen, plastisen anatomian, perspektiivin ja sommittelun opinnoista on etua myös esimerkiksi vaatesuunnittelijan, pelisuunnittelijan, arkkitehdin tai teollisen muotoilijan työssä.
 
Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Tavoitteet

Lukuvuoden jälkeen opiskelija osaa:

 • havainnoida luonnon lainalaisuuksia ja soveltaa niiden tuntemusta työssään
 • tuntee erilaiset työvaiheet ja hallitsee työjärjestyksen
 • käyttää erilaisia taiteen tekemisen työvälineitä ja materiaaleja vastuullisesti ja työturvallisesti
 • käyttää kolmiulotteisen muodon sekä tilan rakentamisen perusperiaatteita
 • hyödyntää kuvan rakentamisen perusperiaatteita
 • hyödyntää väriopin, perspektiivin sekä ihmisen plastisen anatomian perusteita
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta
 • kehittää piirustuksen ja maalauksen teknistä toteutusta
 • hyödyntää opittuja taitoja omassa taitteellisessa työskentelyssä
 • tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
 • tiedostaa taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa työskentelyssä
 • harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön

Tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta löydät ePerusteista.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Seuraava lukuvuosi 29.8.2022 - 31.5.2023 

Haku

Haku koko lukuvuodelle päättyi 23.6.2022, yksittäisen moduulin hakuajan päättyminen näkyy kunkin moduulin tiedoissa.

Hinnat ja ohjelma:                                                               

Opintomaksut voit suorittaa joustavasti osissa.

MODUULI 1: MUOTO 29.8.2022 – 21.10.2022 (12 op)
29.8.-9.9.2022 / Orientoituminen, maisemamaalaus
12.9.-30.9.2022 / Maisema- ja asetelmamaalaus, piirustus 
3.10. - 21.10.2021  / Asetelman maalaus ja piirustus 
Osallistumismaksu Moduuli 1 = 800 euroa
Viikkohinta Moduuli 1 = 150 euroa
Haku tähän moduuliin 12.8.2022 mennessä.

MODUULI 2: MUOTOKUVA 7.11.2022-17.2.2023 (17 op)
7.11. – 25.11.2022 / Plastinen anatomia
5.12. – 16.12.22 / Muotokuvan perusteet
9.1. – 3.2.2023 / Muotokuvan piirustus ja maalaus
6.2.- 17.2.2023 / Kuvanveiston perusteet (aiheena muotokuva)
Osallistumismaksu Moduuli 2 = 1200 euroa
Viikkohinta Moduuli 2 = 150 euroa
Haku tähän moduuliin 21.10.2022 mennessä.

MODUULI 3: KUVAN RAKENTAMINEN 5.12.2022 - 6.4.2023 (8 op)
5.12. – 16.12.22 / Kuvan rakentamisen perusteet
13.3. - 6.4.2023 / Sommittelu
Kurssin ohjelmassa on itsenäistä työskentely
Osallistumismaksu Moduuli 3 = 500 euroa
Viikkohinta Moduuli 3 = 150 euroa
Haku tähän moduuliin 25.11.2022 mennessä.

MODUULI 4: IHMINEN: 17.4. – 19.5.2023 (6 op)
17.4. – 12.5.2023 / Plastinen anatomia, Alastoman mallin piirustus ja maalaus
Näyttelyn rakentaminen, näyttely ja kritiikki.
Osallistumismaksu Moduuli 4 = 500 euroa
Viikkohinta Moduuli 4 = 150 euroa
Haku tähän moduuliin 7.4.2023 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja peruutus

Kaikille koulutukseen valituille lähetetään koulutusvahvistus, jossa on tietoa opintojen aloittamisesta, maksujen suorittamisesta ym. käytännön asioista.

Asuminen

Kymenlaakson kesäyliopistolla ei ole omaa oppilasasuntolaa mutta voit tiedustella asuntoa mm. seuraavilta tahoilta. Autamme tarvittaessa majoituksen järjestämisessä.

Kotkan Opiskelija-asunnot Oy
Puh. 044 7355 600 tai (05) 2255 600
toimisto (at) kotopas.fi

Suhola-yhtiöt
Puh. 040 554 6947
toimisto (at) suhola.fi

Kotkan Asunnot 
05 234 5407
kotkanasunnot (at) kotka.fi

Lisätietoja

Aleksandra Hintsala
Amanuenssi, koulutussuunnittelija
puh. 040 595 5893
aleksandra.hintsala (at) kymenlaakso.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830