• Repin-instituutti

Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2022-2023 / MODUULI 2

 • Ajankohta: 07.11.2022 - 17.02.2023
 • Koulutuspaikka: Repin-instituutti, Kotka
 • Luennoitsija: Repin-instituutti
 • Ilmoittautuminen päättyy: 08.02.2023
 • Hinta: 1200 eur

Tapahtuman kuvaus

MODUULI 2: MUOTOKUVA 7.11.2022-17.2.2023 (17 op)
7.11. – 25.11.2022 / Plastinen anatomia
5.12. – 16.12.2022 / Muotokuvan perusteet
9.1. – 3.2.2023 / Muotokuvan piirustus ja maalaus
6.2.- 17.2.2023 / Kuvanveiston perusteet (aiheena muotokuva)

Opintojaksolla opiskelija oppii muotokuvan piirustuksen ja maalauksen perusteita. Opintojakso sisältää plastisen anatomian sekä kuvanveiston kurssit. Ammattimainen muotokuvan piirustus tai maalaus vaatii taiteilijalta ihmisen plastisen anatomian tuntemusta sekä teknistä osaamista. Opintojakson aikana opiskellaan ihmisen pään ja kaulan plastista anatomiaa. Kuvanveiston kurssin aiheena on ihmisen pään rakenne.

Paikka: Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Opetuksessa käytetään tarvittaessa tulkin palveluja. Opiskelu on päätoimista, lähiopetustunteja on 32–40 viikossa. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen opintopisteet voidaan hyväksilukea korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Kohderyhmä: visuaalisten alojen ammattilaiset, taideopiskelijat, edistyneet taideharrastajat sekä opettajat.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää selkeää työjärjestystä
 • perustiedot ihmisen pään ja kaulan anatomisesta rakenteesta
 • muotokuvan piirustuksen ja maalauksen perusteita
 • soveltaa teoreettista tietoa muotokuvan piirustuksessa, maalauksessa ja veistämisessä
 • toteuttaa uskottavan muotokuvan piirtäen ja maalaten
 • käyttää erilaisia taiteen tekemisen työvälineitä ja materiaaleja vastuullisesti ja työturvallisesti
 • harjaantuu tavoitteelliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Opiskelija saa myös todistuksen suorittamastaan opintojaksosta.

Välineet:
- piirustusvälineet
- öljyvärimaalauksen välineet
- kuvanveistoon soveltuvat välineet

Osallistumismaksu: 1200 euroa. Osallistumismaksu ei sisällä tarvikkeita ja materiaaleja.

Osallistumismaksu / yksittäinen viikko: 150 euroa

Huom! Jos lmoittautuminen koko moduuliin on päättynyt, ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut yksittäisille viikoille osallistumisesta.

Haku: pe 21.10.2022 / kursseille jatkuva haku

Ilmoittautuminen on sitova.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja: Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
puh. 040 595 5893

Kuvataidekoulutuksen kevätnäyttely 2020 tästä >


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin Footer Yliopisto

Yhteystiedot

Kymenlaakson kesäyliopisto/
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
GSM 040 595 5893 | GSM 044 556 5830