Taiteilijan opiskelijaelämää

Pietarin Taideakatemian opiskelijan elämä eroaa paljonkin tavallisesta opiskelijaelämästä. Vaikka työskentely studioissa on usein aika itsenäistä, tulee opiskelijoiden olla läsnä joka päivä maanantaista lauantaihin. Opiskelutahti on tiukkaa ja kurinalaista; opiskelijat saapuvat aamulla joko kello 9:30 tai 11:30, ja päivä kestää aina ilta kahdeksaan asti. Joskus päivät saattavat venyä yömyöhään. Sunnuntait vierähtävät yleensä kotitehtävien parissa maalaten ja piirtäen.

thumbnail IMG 20200110 120804

thumbnail IMG 20201021 170951

Normaali opiskelupäivä alkaa yleensä parin tunnin aamupiirustuksella. Tämän jälkeen on vuorossa kolme tuntia maalausta, jolloin opiskelijat maalaavat mallista muotokuvia, alastonmalleja, figuureja tai asetelmia. Jokaisella opiskelijalla on oma työpisteensä ja maalaustelineensä. Opettajat kulkevat oppilaiden joukossa antaen vinkkejä, neuvoja ja kritiikkiä jokaiselle. Joskus opettaja saattaa jopa ottaa pensselin ja maalata opiskelijan työhön. Jokaisella opettajalla on aina henkilökohtainen näkemyksensä ja tyylinsä opettaa, joten opetustyylit vaihtelevat suuresti.

Maalauksen jälkeen on ruokatunti, jolloin oppilaat voivat käydä esimerkiksi Akatemian ruokalassa lounastamassa. Ruuan laatu ruokalassa vaihtelee suuresti, Suomeen verrattuna vaihtoehtoja on valitettavasti vähemmän, ja raaka-aineet eivät ole yhtä laadukkaita. Osa oppilaista saattaa käydä lähikahviloissa tai kotonaan syömässä.

thumbnail IMG 20191023 130817

Ruokatauon jälkeen piirustustunnit jatkuvat. Illalla opiskelijoilla on luentoja. Kuuden vuoden aikana Akatemiassa on paljon erilaisia luentoja: Venäjän historiaa, taidehistoriaa, anatomiaa, kirkkohistoriaa, perspektiivioppia, materiaalioppia, mytologiaa, estetiikkaa, psykologiaa, filosofiaa, sosiologiaa, ja monia muita. Tärkeimpänä Akatemiassa pidetään anatomiaa, jota opiskellaan ensimmäinen ja toinen vuosikurssi. Opiskelijan tulee tietää lähes kaikki ihmisen luut ja lihakset, niiden venäjänkieliset nimet, sekä lihasten funktio ja kiinnittymiskohdat. Toisen vuosikurssin lopulla on anatomia loppukoe, jossa näitä kaikkia kysytään. Lisäksi opiskelijat näiden kahden vuoden aikana piirtävät anatomian kabinetissa anatomisia piirustuksia ja tutkielmia. Malleina käytetään aitoja luita ja luurankoja, sekä lisäksi kipsimalleja.

thumbnail IMG 20201120 171028

Lukuvuosi Akatemiassa alkaa aina lokakuussa ja päättyy touko-kesäkuun taiteessa. Kesä-heinäkuussa opiskelijoilla on kesäpraktiikka. Jokaisella vuosikurssilla on oma ohjelmansa. Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelijat matkaavat Pskovin lähelle sijaitsevaan leirikeskukseen, jossa vietetään kaksi kuukautta maalaten maisemia. Toisella vuosikurssilla opiskelijat matkustavat maalaamaan maisemia Alupka -nimiseen kylään Krimille. Kolmannella vuosikurssilla maalataan kopio. Opiskelija ehdottaa itse jotain tiettyä taulua, joka sijaitsee Akatemian museossa, Eremitaasissa tai Venäjän Taiteen museossa. Ehdotus yleensä hyväksytään, mikäli taulu on näytillä, eikä esimerkiksi restauroitavana. Tämän praktiikan aikana opiskelijat kopioivat aamuisin ennen museon aukeamista, ja lisäksi yhden kokonaisen päivän, jolloin museo on suljettu. Töitä siis tehdään tyhjässä museossa, mikä on ainutlaatuinen kokemus. Neljännellä vuosikurssilla on vapaa praktiikka; opiskelijat saavat itsenäisesti päättää, missä ja mitä maalata. Viidennen vuosikurssin praktiikka käytetään diplomityön valmisteluun.

kuvakollaasi 1

Akatemian vuosikurssit eroavat toisistaan paljon. Ensimmäinen ja toinen vuosikurssi ollaan samassa pienessä, noin kuuden-kahdeksan hengen ryhmissä. Vain opettajat vaihtuvat näiden vuosikurssien välillä. Toisen vuosikurssin jälkeen valitaan niin sanottu päästudio, jossa opiskellaan valmistumiseen asti samojen opettajien johdolla. Päästudioon pitää aina pyrkiä, joskus hakemusta ei hyväksytä, joten opiskelijan täytyy tyytyä toiseen vaihtoehtoon. Päästudioita maalauksen laitoksella on kahdeksan; neljä klassisen maalauksen studiota, kaksi monumentaalimaalauksen studiota, teatteritaiteen studio ja kirkkomaalauksen studio. Teatteri- ja kirkkomaalauksen opiskelijat valitsevat nämä suuntaukset aina jo ensimmäisellä vuosikurssilla. Maalauksessa ja piirustuksessa on aina omat pääopettajansa, ja heidän apunaan yksi tai muutama assistenttiopettaja.

thumbnail IMG 20201119 150604

Kolmannen, neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijat työskentelevät samassa studiossa. Kuudes vuosikurssi, diplomivuosi, käytetään kokonaan päättötyön tekoon. Opiskelijat työskentelevät erillisissä diplomistudioissa, joko yksin tai pienissä ryhmissä. Diplomityö voi olla hyvinkin monenlainen, esimerkiksi yksi iso teos tai sarja pienempiä maalauksia. Vuoden lopuksi on diplomityön virallinen esittelytilaisuus, valmistujaiset, johon saapuu tärkeitä henkilöitä aina Moskovasta asti.

Koko opiskelu-urakka kestää yleensä kuusi vuotta. Ulkomaalaiset, ja osa venäläisistä opiskelevat vielä ennen Akatemiaa esimerkiksi vuoden mittaisella valmistavalla vuosikurssilla. Valmistumisen jälkeen on myös mahdollista jatkaa opintoja Akatemiassa jatko-opiskelijana.

Akatemia on ainutta laatuaan maailmassa, kova ja pitkä koulutus muovaa opiskelijoista taiteen ammattilaisia. Pitkät perinteet ja historia vaikuttavat edelleen Akatemiassa, ja vaikka tie on pitkä ja kivinen, niin opiskelu Akatemian jykevien seinien sisällä on sen kaiken arvoista.

Kuvat ja teksti: Kuvataiteen opiskelija Reetta-Sofia Maunumaa, Pietari

20.11.2020

thumbnail IMG 20191202 121038

thumbnail IMG 20201019 162942

thumbnail IMG 20201119 123231


Kehity taitavaksi tekijäksi

Footer Repin 

Yhteystiedot